Inom förvaltningsenheterna bedrivs administrativ verksamhet av olika karaktär. Universitetsdirektör är Eino Örnfeldt.

Universitetsförvaltningens organisationsschema februari 2019
Universitetsförvaltningens organisationsschema t om 30 juni 2020.