Humanvetenskapliga området

Särskild inrättning inom fakulteten

Juridiska fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga området

Matematisk-fysiska sektionen

Kemiska sektionen

Biologiska sektionen

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Centra och institut under området