Human- & naturvetenskapliga området

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Organisation & styrning
  6. Organisation
  7. Human- & naturvetenskapliga området

Humanvetenskapliga området

Det humanvetenskapliga området är fakultetsövergripande och inkluderar tre fakulteter; Humanistiska fakulteten, Juridiska fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Naturvetenskapliga området

Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet består av fyra sektioner med sammanlagt 15 institutioner och fem centra/institut. Fakulteten har också verksamhet på fyra fältstationer fördelade över landet.

Universitetets ledning

Rektor
Astrid Söderbergh Widding

Prorektor
Clas Hättestrand

Vicerektorer
Yvonne Svanström
Elisabeth Wåghäll Nivre
Henrik Cederquist

Universitetsdirektör
Åsa Borin