VT2021

   

Januari

   
20 januari Arbetsutskottets möte Via Zoom
     

Februari

   
2-3 februari Områdesnämndens internat 09.00 dag 1, till ca 13.00 dag 2, via Zoom
3 februari Sammanträde i Områdesnämnden för humanvetenskap 9.00-12.00. Via Zoom
18 februari BUF sammanträde 10.00-12.00 via Zoom
24 februari Arbetsutskottets möte 9.30-11.30, via Zoom
     

Mars

   
10 mars Sammanträde i Områdesnämnden för humanvetenskap 9.30-12.00, via Zoom
24 mars BUF sammanträde 10.00-12.00 via Zoom

April

   
14 april Arbetsutskottets möte 9.30-11.30, via zoom
28 april Sammanträde i Områdesnämnden för humanvetenskap 9.30-12.00, via Zoom
     

Maj

   
26 maj Arbetsutskottets möte 9.30-11.30, via Zoom

Juni

   
9 juni Sammanträde i Områdesnämnden för humanvetenskap 9.30-12.00, via Zoom eller i Kungstenen,
Aula Magna
10 juni BUF sammanträde 10.00-12.00 via Zoom
     

HT2021

   

Sept

   
1 sept Arbetsutskottets möte 9.30-12.00, Ugglan

15 sept

Sammanträde i Områdesnämnden för humanvetenskap 9.00-12.00
Kungstenen, Aula Magna
     

Okt

   
27 okt Arbetsutskottets möte 9.30-12.00, Ugglan
     

Nov

   
10 nov Sammanträde i Områdesnämnden för humanvetenskap 9.00-12.00
Kungstenen, Aula Magna
24 nov Arbetsutskottets möte 9.30-12.00, Ugglan
     

Dec

   
8 dec Sammanträde i Områdesnämnden för humanvetenskap 9.00-12.00
Gula Villan