HT2023

   

Sept

   
11 sept Möte i beredningen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9.00-12.00, Grodan
     

13 sept

Arbetsutskottets möte 9.30-12.00, Ugglan samt via zoom
     
13 sept Beredningen för utbildning på forskarnivå 9.00, Ugglan
     
27 sept Områdesnämnden för humanvetenskaps sammanträde 9.00-12.00
Kungstenen, Aula Magna
     

Okt

   
25 okt Arbetsutskottets möte 9.30-12.00, Ugglan samt via zoom
     

Nov

   
8 nov Områdesnämnden för humanvetenskaps sammanträde 9.00-12.00
Kungstenen, Aula Magna
     
13 nov Beredningen för utbildning på forskarnivå 9.00, Ugglan
     
13 nov Möte i beredningen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9.00-15.00, Grodan
     
14 nov
Möte i beredningen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
9.00-12.00, Ugglan
     
15 nov Beredningen för utbildning på forskarnivå 9.00, Ugglan
     
16 nov Möte i beredningen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9.00-15.00, Ugglan
     
22 nov Arbetsutskottets möte 9.30-12.00, Ugglan samt via zoom
     

Dec

   
6 dec Områdesnämnden för humanvetenskaps sammanträde 9.00-12.00
Spökslottet
     
7 dec Beredningen för utbildning på forskarnivå 9.00, Ugglan
     
8 dec Möte i beredningen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9.00-16.00, Ugglan

VT2024

   

Jan

   
24 jan Arbetsutskottets möte 9.30-12.00, Ugglan samt via zoom
     

Feb

   
7 feb Områdesnämnden för humanvetenskaps sammanträde 9.00-12.00
Kungstenen, Aula Magna
19 feb Beredningen för utbildning på forskarnivå 13-15, Ugglan
     

Mars

   
27 mars Arbetsutskottets möte 9.30-12.00, Ugglan samt via zoom
     

April

   
10 april Områdesnämnden för humanvetenskaps sammanträde 9.00-12.00
Kungstenen, Aula Magna
15 april Beredningen för utbildning på forskarnivå 13-15, Ugglan
     

Maj

   
29 maj Arbetsutskottets möte 9.30-12.00, Ugglan samt via zoom
     

Juni

   
3 juni Beredningen för utbildning på forskarnivå 13-15, Ugglan
12 juni Områdesnämnden för humanvetenskaps sammanträde 9.00-12.00
Kungstenen, Aula Magna