I år ges karriärdagen digitalt, som två halvdagar via Zoom. Här finns länk för inloggning: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69868571552

Använd gärna headset med mikrofon. Presentationerna görs huvudsakligen på svenska. 

Anmälan

Läs mer och anmäl dig här

Program

Tisdag 17 maj kl 13–16

13.00 – 13.15 Inledning, Utbildningsledarna
13.15 – 14.00 Life after your PhD – how to optimise your possibilities, Emily Freeland, Fysikum, SU. In English
14.00 – 14.15 PAUS
Karriär utanför akademin
14.15 – 14.45
Karriär utanför akademin
Karin Åmossa, Samhällspolitisk chef, Sveriges universitetslärare och forskare, SULF (disputerad 2004, Ekonomisk historia, SU)
14.50 – 15.50 Tre perspektiv och panel modererad av Karin Åmossa
• Agnes Ers, Verksamhetsstrateg, Universitetskanslersämbetet, UKÄ(disputerad 2006, Etnologi, SU)
• Antonia Nyström Sandman, Forskare och VD AquaBiota Water Research (disputerad 2011, Marinekologi, SU)
• Malin Grundberg, museichef för Livrustkammaren (disputerad 2005, Historia, SU)
15.50 – 16.00 Summering av dagen

Onsdag 18 maj kl 9–12

Karriär inom akademin
09.00 – 09.10 Välkommen till dag 2
09.10 – 09.40 Omställningsavtalet samt tidsbegränsade anställningar inom SU
Åsa Nelhans, arbetsrättsjurist, Personalavdelningen, SU
09.45 – 10.15 Att söka finansiering
Viviana Stechina, forskningssekreterare, Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd (FS)/Office for Research, Engagement and Innovation Services (REIS), SU
10.15 – 10.30 PAUS
10.30 – 11.30 Fyra perspektiv och panel, modererad av Anna Carlstedt
• Diana Garavito Bermudez, lektor, Institutionen för specialpedagogik, SU (disputerad 2016, Pedagogik, SU)
• Gustaf Hugelius, lektor, Institutionen för naturgeografi, SU
(disputerad 2011, Naturgeografi, SU)
• Michaela Ribbing, lektor, Juridiska institutionen, SU 
(disputerad 2018, Offentlig rätt, SU)
• Anna Gudmundson, lektor, Romanska och klassiska institutionen, SU (disputerad 2012, Italienska, SU)
11.30 – 11.45 Avslutning

Kontakt

Vid frågor vänligen kontakta utbildning@hum.su.se eller utbildning@sam.su.se.

Välkommen!