Områdeskansliet har också som uppgift att följa upp verksamheten inom det humanvetenskapliga området.

Inom Områdeskansliet för humanvetenskap finns sex sektioner inordnade:

De tre fakultetskanslierna utgör administrativt stöd till fakulteterna inom det humanvetenskapliga området: Humanistiska fakulteten, Juridiska fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Här finns vi: Universitetsvägen 10A, A-huset, plan 2 och 3. Karta

 

Chef för Områdeskansliet för humanvetenskap

 

Catharina Sitte Durling

Rum A335
Tel. 08-16 25 40
E-post: catharina.sitte-durling@su.se