Platserna i Områdesnämnden för humanvetenskap besätts av vicerektorerna, dekaner, prodekaner och vicedekaner som valts/utsetts i samband med fakultetsnämndsvalet.

Sammansättning 2021-2023

Ordinarie ledamöter

 • Professor Elisabeth Wåghäll Nivre (ordförande), vicerektor, dekanus, Humanistiska fakulteten
 • Professor Yvonne Svanström (vice ordförande), vicerektor, dekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Professor Jessika van der Sluijs, dekanus, Juridiska fakulteten
 • Professor Hans Hayden, prodekanus, Humanistiska fakulteten
 • Professor Torben Spaak, prodekanus, Juridiska fakulteten
 • Professor Jonas Häckner, prodekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Professor Stefan Helgesson, Vicedekanus, Humanistiska fakulteten
 • Professor Barbro Blehr, Vicedekanus, Humanistiska fakulteten
 • Docent Lena Hübner, Vicedekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Professor Magnus Nermo, Vicedekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Helena Eriksson, studentrepresentant
 • Fabian Hasselblad, studentrepresentant
 • Amanda Almstedt Valldor, doktorandrepresentant

Gruppsuppleanter för studentrepresentanterna

 • Vakant
 • Vakant

Personalrepresentanter med närvaro- och yttranderätt

 • Studierektor Camilla Gamrell, ST
 • Universitetslektor Christophe Premat, ST (suppleant)
 • Universitetslektor Ingrid Lander, SACO
 • Universitetsadjunkt Magnus Gustavsson, SACO (suppleant)

Kansli- och sektionschefer med närvaro- och yttranderätt

 • Felicia Markus, tf områdeskanslichef och fakultetskanslichef för Humanistiska fakultetskansliet
 • Oskar Hansson, kommunikationsansvarig, chef för Kommunikationssektionen
 • Catharina Sitte Durling, stf områdeskanslichef och fakultetskanslichef för Juridiska fakultetskansliet
 • Karin Hansson, fakultetskanslichef, Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet

Sekreterare

Susanna Lindberg, samordnare, Områdeskansliet för humanvetenskap

Sammanträden

För områdesnämndens sammanträdesdatum, se vårt kalendarium.

Protokoll

För protokoll från områdesnämndens sammanträden, se protokoll.