Platserna i Områdesnämnden för humanvetenskap besätts av vicerektorerna, dekaner, prodekaner och vicedekaner som valts/utsetts i samband med fakultetsnämndsvalet.

Sammansättning 2021-2023

Ordinarie ledamöter

 • Professor Elisabeth Wåghäll Nivre (ordförande), vicerektor, dekanus, Humanistiska fakulteten
 • Professor Yvonne Svanström (vice ordförande), vicerektor, dekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Professor Jessika van der Sluijs, dekanus, Juridiska fakulteten
 • Professor Hans Hayden, prodekanus, Humanistiska fakulteten
 • Professor Torben Spaak, prodekanus, Juridiska fakulteten
 • Professor Jonas Häckner, prodekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Professor Stefan Helgesson, Vicedekanus, Humanistiska fakulteten
 • Professor Barbro Blehr, Vicedekanus, Humanistiska fakulteten
 • Docent Lena Hübner, Vicedekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Professor Magnus Nermo, Vicedekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Sigge Eriksson, studentrepresentant
 • Vakant (studentrepresentant)
 • Amanda Almstedt Valldor (doktorandrepresentant)

Gruppsuppleanter för studentrepresentanterna

 • Vakant
 • Vakant

Personalrepresentanter med närvaro- och yttranderätt

 • Studierektor Camilla Gamrell, ST
 • Adjunkt Anna Nilsson, ST (suppleant)
 • Universitetslektor Ingrid Lander, SACO
 • Universitetslektor Gabriella Höstfält, SACO (suppleant)

Kansli- och sektionschefer med närvaro- och yttranderätt

 • Catharina Sitte Durling, områdeskanslichef och fakultetskanslichef för Juridiska fakultetskansliet
 • Oskar Hansson, kommunikationsansvarig, chef för Kommunikationssektionen
 • Karin Hansson, fakultetskanslichef för Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
 • Felicia Markus, fakultetskanslichef för Humanistiska fakultetskansliet

Sekreterare

Susanna Lindberg, ledningskoordinator, Områdeskansliet för humanvetenskap

Sammanträden

För områdesnämndens sammanträdesdatum, se vårt kalendarium.

Protokoll

För protokoll från områdesnämndens sammanträden, se protokoll.

Regler för sammansättning

Sammansättning och hur ledamöter utses finns reglerat i regelboken.