Arbetsutskottets uppdrag

 • planera och förbereda områdesnämndens sammanträden;
 • diskutera och bereda strategiska frågor inom området;
 • stödja vicerektorerna i arbetet i universitetsledningen.

Arbetsutskottet sammansättning

Arbetsutskottets ledamöter

 • dekanerna för Humanistisk, Juridisk och Samhällsvetenskaplig fakultet, varav två tillika är valda och utsedda vicerektorer;
 • två studeranderepresentanter.

Örviga medverkande:

 • områdeskanslichef och stf. områdeskanslichef
 • områdesnämndens sekreterare (sekreterare i utskottet)
 • fakultetskanslicheferna och kommunikationsansvarig har närvaro- och yttranderätt
 • andra föredragande kan kallas in vid behov.

Vicerektorerna är arbetsutskottets ordförande respektive vice ordförande. Vid förhinder kan dekan ersättas av prodekan eller vicedekan.

Sammansättning för perioden 2021-2023

 • Vicerektor och dekanus Elisabeth Wåghäll Nivre
 • Vicerektor och dekanus Yvonne Svanström
 • Dekanus Jessika van der Sluijs
 • Studeranderepresentanter: Helena Eriksson och Fabian Hasselblad
 • Områdeskanslichef Felicia Markus
 • Stf. områdeskanslichef Catharina Sitte Durling
 • Sekreterare: Susanna Lindberg
 • Närvaro- och yttranderätt: fakultetskanslichef Karin Hansson och kommunikationsansvarig Oskar Hansson.

Datum för arbetsutskottets möten återfinns i kalendariet.