Områdesnämnden för humanvetenskap har inrättat tre utbildningsberedningar:

Beredningarnas uppdrag är bl.a. att bevaka och inför beslut i områdesnämnden bereda strategiskt viktiga frågor som rör utbildning på de olika nivåerna inom Humanvetenskapliga området.