Vi ställde tre snabba frågor till Marie Gustafsson Sendén som är biträdande lektor vid Psykologiska institutionen och deltog i förra omgången av Mentorsprogrammet – ett initiativ hon inte visste så mycket om innan hon själv fick en mentor.

Marie Gustafsson Sendén, Psykologiska institutionen

Vilka är fördelarna att delta som mentand i Mentorsprogrammet? 

– Jag hade själv bara läst kort om Mentorsprogrammet på nätet innan jag deltog och visste inte så mycket om upplägget. Men det var bra att få insyn i hur det ser ut på andra institutioner, utbyta erfarenheter och också få ta del av Stockholm universitets övergripande mål med att utveckla anställda.

Hur var träffarna upplagda? 
– Jag och min mentor träffades i samband med luncher och pratade både om kort- och långsiktiga karriärfrågor.

Berätta mer om vilka frågor kom upp under mentorsträffarna?
– Det jag uppskattade mest var att mentorn ställde tydliga frågor om vad jag hade för mål med min karriär och vad jag då bör tänka på. Det var också inspirerande att min mentor kom från en annan institution. Det var bra på så sätt att jag fick en samhörighetskänsla med universitetet – eftersom institutioner och forskningsdiscipliner fungerar olika togs inget för givet. Det gav både en bredd och ett djup i samtalen.
 

Läs fler artiklar om Mentorsprogrammet

Mentorsprogrammet tillbaka till hösten

Mentorsprogrammet möjliggör stöd till juniora forskare