Profilseminarierna utgår från Humanvetenskapliga områdets profilområden. Syftet med profilseminarierna är detsamma som tidigare - att ta upp spännande institutions- och fakultetsöverskridande ämnen av relevans för undervisning, forskning och forskningssamverkan. Seminarierna är samtidigt en bra mötesplats för möte med kollegor från området och en inspiration till nya, ämnesöverskridande samarbeten.

Våren 2023

Profilseminarium under vårterminen 2023 kan komma att hållas digitalt. Mer information kommer.

 

Foto: Agneta Holmström

Samtliga seminarier öppna för alla intresserade vid Stockholms universitet. Seminarierna hålls på svenska om inget annat anges. Samtliga seminarier öppna för alla intresserade vid Stockholms universitet. Seminarierna hålls på svenska om inget annat anges. Anmälan (namn + institution) krävs, se länk ovan samt vid varje seminarium i kalendariet.

Inbjudan till varje seminarium skickas ut till prefekterna för vidare spridning. För mer information går det bra att kontakta Jessika van der Sluijs.

Varmt välkomna!