Profilseminarierna utgår från Humanvetenskapliga områdets profilområden. Syftet med profilseminarierna är detsamma som tidigare - att ta upp spännande institutions- och fakultetsöverskridande ämnen av relevans för undervisning, forskning och forskningssamverkan. Seminarierna är samtidigt en bra mötesplats för möte med kollegor från området och en inspiration till nya, ämnesöverskridande samarbeten.

Våren 2022

Profilseminarium under vårterminen 2022 kan komma att hållas digitalt. Håll utkik här för mer information.

 • Profilseminarium 1
  Öppen akademi och trygga rum? Om kontroversiella teman i våra utbildningar
  Akademin behöver vara en central del av det demokratiska samhällets infrastruktur och värna om den akademiska friheten. Men vad händer när olika ideal kolliderar i undervisningssituationer? Hur kan vi värna om den akademiska friheten samtidigt som vi skapar trygga rum?

  Tid: 21 mars, kl. 13-15. 
  Lokal: Online via Zoom
  Läs mer och anmäl dig
   
 • Profilseminarium 2
  Samhällsrelevans, ideologi och aktivism inom humaniora

  Är humaniora och humanvetenskaperna verkligen politiserade? Och hur hanterar vi i så fall det?

  Tid: 26 april kl. 15.00-17.00, inkl. paus. 
  Lokal: Bergsmannen, Aula Magna
  Läs mer och anmäl dig

Hösten 2022

 • Profilseminarium 3
  Flexitprogrammet samverkan som inspirerar till nya forskningsfrågor
  Vad är Flexitprogrammet och hur kan det hjälpa till i forskningsarbetet?

  Tid: 1 september kl. 15.00-16.30
  Plats eller digital länk meddelas senare.
  Läs mer och anmäl dig
Foto: Agneta Holmström

Samtliga seminarier öppna för alla intresserade vid Stockholms universitet. Seminarierna hålls på svenska om inget annat anges. Samtliga seminarier öppna för alla intresserade vid Stockholms universitet. Seminarierna hålls på svenska om inget annat anges. Anmälan (namn + institution) krävs, se länk ovan samt vid varje seminarium i kalendariet.

Inbjudan till varje seminarium skickas ut till prefekterna för vidare spridning. För mer information går det bra att kontakta Jessika van der Sluijs.

Varmt välkomna!