Profilseminarierna utgår från Humanvetenskapliga områdets profilområden. Syftet med profilseminarierna är detsamma som tidigare - att ta upp spännande institutions- och fakultetsöverskridande ämnen av relevans för undervisning, forskning och forskningssamverkan. Seminarierna är samtidigt en bra mötesplats för möte med kollegor från området och en inspiration till nya, ämnesöverskridande samarbeten.

Våren 2021

Profilseminarium under vårterminen 2021 kommer att hållas digitalt. Universitetet uppmanar alla medarbetare att vara restriktiva med att hålla stora sammankomster. Universitetets information till studenter och medarbetare om coronaviruset: su.se/corona

 • Profilseminarium 1
  Universitetet – en motor för innovation?
  Hur kan vi förstå innovation idag? Och på vilket sätt kan universiteten och forskningen bidra till en ”innovationsdriven” kunskapsutveckling? Välkommen till Humanvetenskapliga områdets profilseminarium under profilområdet Organisation, samhälle och individ.

  Tid: 17 mars, kl. 14.00-15.30
  Lokal: Online via Zoom
  Läs mer och anmäl dig
   
 • Profilseminarium 2
  Kriskommunikation i pandemins spår
  Samhällets kriskommunikation under pandemin har diskuterats livligt. Hur har medborgarna egentligen hanterat myndigheternas information? Vilken roll har sociala medier spelat? Och vilken forskning om pandemin kan ha betydelse för samhället i framtiden? Humanvetenskapliga områdets profilseminarium under profilområdet Makt, demokrati och välfärd.

  Tid: 19 maj, kl. 13.00-14.30
  Lokal: Online via Zoom
  Läs mer och anmäl dig
   
 • Profilseminarium 3
  21 september, kl. 13.00-14.30
   
 • Profilseminarium 4
  17 november, kl. 13.00-14.30
   
Foto: Agneta Holmström

Samtliga seminarier öppna för alla intresserade vid Stockholms universitet. Seminarierna hålls på svenska om inget annat anges. Samtliga seminarier öppna för alla intresserade vid Stockholms universitet. Seminarierna hålls på svenska om inget annat anges. Anmälan (namn + institution) krävs, se länk ovan samt vid varje seminarium i kalendariet.

Inbjudan till varje seminarium skickas ut till prefekterna för vidare spridning. För mer information går det bra att kontakta Jessika van der Sluijs.

Varmt välkomna!