Att media används för att påverka och manipulera är en truism, och stor oro för en lättpåverkad befolkning har framförts oavsett århundrade och aktuell kommunikationsteknologi. Så vad är annorlunda idag? Humanvetenskapliga området bjuder in till ett profilseminarium om den stundtals manipulativa teknologin och dess möjlighet och risker. 

Oron för hur digital teknologi och sociala media påverkar oss tycks ändå både ny och befogad. Det är inte bara kommunikationsvägarna som blivit snabbare och enklare, utan det är även algoritmer som avgör vad vi ser, hör och läser online. Algoritmer har idag en förmåga att påverka alltifrån våra inköp, vårt sociala umgänge, till hur vi röstar och vilka värderingar vi har.

Likaledes är det en truism att det alltid ligger en människa bakom varje algoritm och hur den kommer till användning. Den som har intresse av att påverka genom desinformation och manipulation har bara under det senaste årtiondet fått en helt ny arsenal av digitala verktyg. Verktygen kommer till användning för manipulation av både det innehåll mottagaren får och urvalet av innehåll, alltså vad mottagaren alls möter.

Även om mycket nytt tillkommit i den manipulatives verktygslåda så finns grundvalarna redan där. Människan är en social varelse, som alltid varit sårbar för mekanismer som utnyttjar vår tilltro till varandra och våra känslor kring grupptillhörighet.  Och normer, kultur och samhällen är förstås i ständig förändring – inte bara utifrån illvilliga särintressen. Alla ändamål behöver inte vara destruktiva och nya sätt att påverka måste inte fara med osanningar.

Syftet med seminariet är att skapa ämnesöverskridande diskussion och samarbetsmöjligheter kring forskning om förändringar av normer, värderingar och beteenden i en ständigt uppkopplad värld. Seminariet arrangeras av DHV-hubb – en samlingsplats för forskare inom SU som är intresserade av människan i det digitala samhället. Vi hoppas på en spännande diskussion.

Talare

  • Kultur och normer i förändring – Pontus Strimling, docent vid Stockholms universitet, Center för evolutionär kulturforskning (CEK) och Institutet för Framtidsstuder (IFFS). Läs mer om Pontus forskning här och här
  • Desinformation - går det att motverka på teknisk väg? – Mattias Svahn, fil dr vid Stockholms universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) och eGovlab. Läs mer om Mattias forskning
  • Design för övertalning och beteendeförändringar – Gustav Borgefalk, fil dr vid Royal College of Art (RCA). VD: Borgefalk Research. Läs mer om Gustavs forskning

Tid och plats

Profilseminariet äger rum online via Zoom. Klicka här för att delta i seminariet. Länk tillhandahålls här och via anmälan inom kort. Vi ser gärna att du föranmäler dig, länk till föranmälan hittar du här

Om profilseminarier

Profilseminarierna utgår från Humanvetenskapliga områdets profilområden. Syftet med profilseminarierna är att ta upp spännande institutions- och fakultetsöverskridande ämnen av relevans för undervisning, forskning och forskningssamverkan. Seminarierna är samtidigt en bra mötesplats för möte med kollegor från området och en inspiration till nya, ämnesöverskridande samarbeten. Profilseminarierna riktar sig i första hand till dig som forskar inom Humanvetenskapliga området, men är öppna för alla. Läs mer om profilseminarier vid Humanvetenskapliga området.