Human- & naturvetenskapliga området

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Organisation & styrning
  6. Organisation
  7. Human- & naturvetenskapliga området

Humanvetenskapliga området

Det humanvetenskapliga området är fakultetsövergripande och inkluderar tre fakulteter; Humanistiska fakulteten, Juridiska fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Naturvetenskapliga området

Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet består av fyra sektioner med sammanlagt 15 institutioner och fem centra/institut. Fakulteten har också verksamhet på fyra fältstationer fördelade över landet.

Universitetets ledning

Rektor
Astrid Söderbergh Widding

Prorektor
Clas Hättestrand

Vicerektorer
Yvonne Svanström
Elisabeth Wåghäll Nivre
Henrik Cederquist

TF universitetsdirektör
Åsa Borin

Biträdande universitetsdirektör
Åsa Borin