Under hösten genomförs val av dekaner, prodekaner, vicedekaner samt ledamöter och suppleanter till fakultetsnämnderna vid universitetet (samt även av ledamöter till institutionsstyrelserna). Under perioden 6–12 oktober kunde alla röstberättigade delta i valet som skedde på elektronisk väg.

Utifrån valresultaten har nu rektor beslutat om att utse dekaner och prodekaner enligt nedan för perioden 1 januari 2018 till 31 december 2020. Rektor har även utsett vicerektor inom Naturvetenskapliga området. (Vicedekaner och sektionsdekaner utses genom val vid respektive fakultet)

Humanistiska fakulteten:

* Dekanus: professor Elisabeth Wåghäll-Nivre, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
* Prodekanus: professor Hans Hayden, Institutionen för kultur och estetik
* Vicedekanus för språkämnena: professor Ken Benson, Romanska och klassiska institutionen
* Vicedekanus för de historisk-filosofiska ämnena: professor Barbro Blehr, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Juridiska fakulteten

* Dekanus: professor Jessika van der Sluijs
* Prodekanus tillika ordförande i forskningsutskottet: professor Teresa Simon Almendal
* Prodekanus tillika ordförande i utbildningsutskottet: professor Torben Spaak

Samhällsvetenskapliga fakulteten

* Dekan: professor Astri Muren, Nationalekonomiska institutionen
* Prodekan: professor Mikael Holmqvist, Företagsekonomiska institutionen
* Vicedekan med särskilt ansvar för lärarutbildning: professor Annika Ullman, Institutionen för pedagogik och didaktik
* Vicedekan med särskilt ansvar för grundutbildning: docent Yvonne Svanström, Ekonomisk-historiska institutionen

Naturvetenskapliga området

* Vicerektor och dekan: professor Henrik Cederquist, Fysikum
* Prodekan: professor Ylva Engström, Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut
* Sektionsdekan Biologiska sektionen: professor Sören Nylin, Zoologiska institutionen
* Sektionsdekan Sektionen för geo- och miljövetenskap: professor Barbara Wohlfarth, Institutionen för geologiska vetenskaper
* Sektionsdekan Kemiska sektionen: professor Lennart Bergström, Institutionen för material- och miljökemi
* Sektionsdekan Matematiska-fysiska sektionen: professor Tom Britton, Matematiska sektionen

Inom Humanvetenskapliga området kommer rektor i slutet av november, efter val inom området, att utse två vicerektorer bland de tre dekanerna.

För mer information om valresultaten till fakultetsnämnderna se respektive fakultets webbsida.

Allmän information om valförrättningar vid universitetet under 2017