Rektor

 

Astrid Söderbergh Widding, professor i filmvetenskap

Telefon: 08-16 22 71
E-post: registrator@su.se
Fax: 08-16 19 38
Besöksadress: Bloms hus, Universitetsvägen 16
106 91 Stockholm

CV och publikationer
Rektors tal
Rektors blogg

Vid rektors frånvaro inträder prorektor i alla rektors funktioner.

Prorektor

 
 

Clas Hättestrand, professor i naturgeografi
Telefon: 08-16 22 60
E-post: registrator@su.se
Fax: 08-16 19 38
Besöksadress: Bloms hus, Universitetsvägen 16
106 91 Stockholm

Vicerektor för det naturvetenskapliga området
 

Henrik Cederquist. Photo: Niklas Börling
 
 

Henrik Cederquist, professor i fysik
Telefon: 08-16 1462
E-post: registrator@su.se
Fax: 08-16 19 38
Besöksadress: Bloms hus, Universitetsvägen 16
106 91 Stockholm

 

Vicerektor för det humanvetenskapliga området

Astri Muren. Photo: Niklas Börling

 

Astri Muren, professor i nationalekonomi

Telefon: 08-16 1434
E-post: registrator@su.se
Fax: 08-16 19 38
Besöksadress: Bloms hus, Universitetsvägen 16
106 91 Stockholm

Vicerektor för det humanvetenskapliga området

Elisabeth Wåghäll Nivre. Photo: Niklas Björling

 

Elisabeth Wåghäll Nivre, professor i tyska

Telefon: 08-16 1488
E-post: registrator@su.se
Fax: 08-16 19 38
Besöksadress: Bloms hus, Universitetsvägen 16
106 91 Stockholm

Universitetsdirektör

 

Eino Örnfeldt, universitetsdirektör

Telefon: 08-16 2273
E-post: registrator@su.se
Besöksadress: Bloms hus, Universitetsvägen 16
106 91 Stockholm

Biträdande universitetsdirektör

 

Åsa Borin, planeringschef
Biträdande universitetsdirektör

Telefon: 08-16 29 06
E-post: registrator@su.se
Fax: 08-16 19 38
Besöksadress: Bloms hus, Universitetsvägen 16
106 91 Stockholm