Universitetets organisationsschema på svenska och engelska har uppdaterats och finns publicerade här:

Nya engelska benämningar

  • Rektor - President
  • Prorektor - Vice President
  • Vicerektor - Deputy Vice President
  • Avdelningen för planerings och ledningsstöd - Office of the President