Valförrättningar

Valförrättningar vid Stockholms universitet

Du som är anställd eller student vid Stockholms universitet kan genom att aktivt delta i berörda val vara med och påverka de beslut som fattas vid universitetet.

Universitetets ledning

Rektor
Astrid Söderbergh Widding

Prorektor
Clas Hättestrand

Vicerektorer
Yvonne Svanström
Elisabeth Wåghäll Nivre
Henrik Cederquist

Universitetsdirektör
Åsa Borin