Vid universitetet brukar vissa val genomföras genom valda elektorer, t ex val av rektor och prorektor samt lärarrepresentanterna i universitetsstyrelsen.

Höstens val av lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen sker genom elektorerna (lärarna) i Stockholms universitets hörandeförsamling. Rektor beslutar om fördelningen av platserna och eventuell översyn av föreskrifterna för hörandeförsamlingen.

Respektive fakultet har utsett sina elektorer jämte personliga ersättare. Röstlängden fastställs av rektor.

För hörandeförsamlingen och dess arbete finns särskilda riktlinjer framtagna, förutom vad som kan framgå av riktlinjer för de olika valen.

Övergripande frågor om hörandeförsamlingen och dess arbete besvaras av Anna Riddarström och Henrik Lindell, e-post: organisation@su.se