Ny institutionsstyrelse ska väljas under hösten 2017 så att den nya styrelsen är konstituerad till 2018-01-01.

Valet bör ske elektroniskt.

Prefekten ansvarar för att korrekt sammansättningsbeslut finns och att valet förrättas enligt gällande regler.

Förslag till ändrad styrelsesammansättning eller begäran om dispens från gällande regelverk ska inkomma till rektor så snart som möjligt, dock senast den 13 oktober 2017.

Mer information om valet finns i länkar och filer nedan.

Eventuella frågor rörande institutionsstyrelser och dess sammansättning ställs till Anna Riddarström och Henrik Lindell, e-post: organisation@su.se