I universitetsförvaltningens åtgärdsplan redovisas de aktiviteter som respektive förvaltningsavdelning kommer att genomföra under den kommande tvåårsperioden för att åtgärderna i den universitetsövergripande åtgärdsplanen ska kunna uppfyllas. Även andra större projekt som avdelningarna kommer att arbeta med under perioden redovisas, både egna projekt och projekt som genomförs i samarbete med andra förvaltningsavdelningar, institutioner eller externa parter.

Åtgärdsplanen följs upp i slutet av perioden genom en redovisning av avdelningarnas arbete med aktiviteterna.