I universitetsstyrelsens och rektors fördelningsbeslut fördelas medel för att bedriva verksamheten. Besluten riktas till områdesnämnderna, som i sin tur fördelar medlen vidare nedåt inom sina respektive organisationer.