I år tar Stockholms universitet fram nya centrala strategier för perioden 2019–2022. I anslutning till strategiarbetet deltar SU också i ett internationellt pilotprojekt, ”Living Values”, lett av Magna Charta Observatory i Bologna, kring akademiska kärnvärden.

I samband med strategiarbetet, och som en del av pilotprojektet, diskuteras värdefrågorna under våren på institutioner och förvaltningsavdelningar. Dessutom är varje medarbetare välkommen att skicka in sitt bidrag till karnvarden@su.se, före den 30 juni.

Ett preliminärt resultat av pilotprojektet presenteras internationellt vid en konferens i Salamanca redan under hösten. Universitetsstyrelsen fattar beslut om de nya strategierna i december 2018 och under 2019 kommuniceras strategierna och projektet kring kärnvärdena inom universitetet. Då kommer också en sammanfattning av alla bidrag, både från institutioner, förvaltningsavdelningar och enskilda medarbetare, att presenteras. 

– Jag hoppas att pilotprojektet ska bidra till att de akademiska kärnvärdena blir en ännu mer levande del av vår strategi och att de genomsyrar vår kultur som universitet, säger Astrid Söderbergh Widding.

Rektor inbjuder även Stockholms universitets studentkår att ge synpunkter på kärnvärdena.

Rektors brev till medarbetarna (på svenska och engelska)
Definitioner kärnvärden (fundamentala akademiska och SU:s institutionella)