Strategier

Strategier för Stockholms universitet 2015-2018

Strategier för Stockholms universitet är det övergripande dokument som pekar ut färdriktningen för universitetet under perioden 2015-2018. Till strategierna hör en universitetsövergripande åtgärdsplan samt åtgärdsplaner för de två områdena.

Åtgärdsplan 2017-2018

Universitetsförvaltningen sammanställer en gemensam sammanhållen åtgärdsplan för verksamheten utifrån den universitetsövergripande åtgärdsplanen.