Strategier

Strategier för Stockholms universitet 2019-2022

Strategier för Stockholms universitet 2019-2022 anger den övergripande visionen och inriktningen för universitetets verksamhet och prioriteringar.

Strategier för Stockholms universitet 2015-2018

Strategier för Stockholms universitet är det övergripande dokument som pekar ut färdriktningen för universitetet under perioden 2015-2018. Till strategierna hör en universitetsövergripande åtgärdsplan samt åtgärdsplaner för de två områdena.

Akademiska kärnvärden med förnyad aktualitet

”Kunskap, upplysning och sanningssökande är ideal som präglar Stockholms universitet alltifrån grundandet 1878 som ett modernt lärosäte för huvudstaden i upplysningstidens anda, med målet att skapa ny kunskap, fostra till kritiskt tänkande och verka i samhällets tjänst.”

Universitetets ledning

Rektor
Astrid Söderbergh Widding

Prorektor
Clas Hättestrand

Vicerektorer
Astri Muren
Elisabeth Wåghäll Nivre
Henrik Cederquist

Förvaltningschef
Eino Örnfeldt

Biträdande förvaltningschef
Åsa Borin