Strategier

Strategier för Stockholms universitet 2019-2022

Strategier för Stockholms universitet 2019-2022 anger den övergripande visionen och inriktningen för universitetets verksamhet och prioriteringar.

Akademiska kärnvärden med förnyad aktualitet

”Kunskap, upplysning och sanningssökande är ideal som präglar Stockholms universitet alltifrån grundandet 1878 som ett modernt lärosäte för huvudstaden i upplysningstidens anda, med målet att skapa ny kunskap, fostra till kritiskt tänkande och verka i samhällets tjänst.”

Universitetets ledning

Rektor
Astrid Söderbergh Widding

Prorektor
Clas Hättestrand

Vicerektorer
Astri Muren
Elisabeth Wåghäll Nivre
Henrik Cederquist

Universitetsdirektör
Eino Örnfeldt

Biträdande universitetsdirektör
Åsa Borin