Strategier

Strategier för Stockholms universitet 2019-2022

Strategier för Stockholms universitet 2019-2022 anger den övergripande visionen och inriktningen för universitetets verksamhet och prioriteringar.

Strategier för Stockholms universitet 2015-2018

Strategier för Stockholms universitet är det övergripande dokument som pekar ut färdriktningen för universitetet under perioden 2015-2018. Till strategierna hör en universitetsövergripande åtgärdsplan samt åtgärdsplaner för de två områdena.

Grafik över förhållandet mellan övergripande och områdesspecifika strategier och verksamhetsplaner.

Nya strategierna på väg

Som framgått i olika sammanhang under våren arbetar universitetsledningen som bäst med att ta fram nya strategier för perioden 2019–2022.

Universitetets kärnvärden - Living Values

Vart är Stockholms universitet på väg? Och lever vi upp till våra värderingar? Nu börjar arbetet med att utforma nästa omgång övergripande strategier. Samtidigt kommer universitetet att ingå i ett stort internationellt projekt om lärosätens kärnvärden.

Universitetets ledning

Rektor
Astrid Söderbergh Widding

Prorektor
Clas Hättestrand

Vicerektorer
Astri Muren
Elisabeth Wåghäll Nivre
Henrik Cederquist

Förvaltningschef
Eino Örnfeldt

Biträdande förvaltningschef
Åsa Borin