Utöver nationell och internationell lagstiftning finns det interna regler. Här på www.su.se/styrdokument publiceras universitetets gemensamma styrdokument. För varje dokument finns en ansvarig avdelning med kontaktuppgift som du kan kontakta vid frågor om innehållet i respektive dokument.

Handläggningsordning 

Rektor har beslutat om Handläggningsordning för styrdokument som gäller vid beslut om nya styrdokument och vid revidering av befintliga. Syftet med handläggningsordningen är att göra det så enkelt som möjligt att följa de regler som styr verksamheten. 

Handläggningsordningen samt tillhörande mall som beskriver hur styrdokumenten ska vara utformade finner du nedan (se bifogade dokument i pdf- samt wordformat).

Styrdokumenten tematiskt ordnade

Styrdokumenten är tematiskt ordnade under olika rubriker. Under varje rubrik är styrdokumenten inordnade under de fyra huvudtyperna policydokument, planer, regler och handläggningsordningar.

I vissa fall finns längst ned på sidan rubriken Relaterade länkar. Här återfinns dokumentation som rör det aktuella temat men som inte är styrdokument enligt definitionerna i handläggningsordningen. Så finns t.ex. under rubriken Utbildning länkar till olika relevanta stöddokument som handlar om rutiner, riktlinjer m.m. som rör utbildning.