Policydokument

För närvarande finns inga policydokument inom det här området. 

Planer 

För närvarande finns inga planer inom det här området. 

Regler 

Beslutet beskriver reglerna för gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet.

Rektor har 2014-11-06 fattat beslut om regler om gallring och återlämnande av handlingar vid antagning och utbildning av studenter vid Stockholms universitet. Rektors beslut är fattat med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlignar vid universitet och högskolor, RA-FS 2007:1.

Rektor har 2014-11-06 fattat beslut om Regler om bevarande och gallring av handlingar inom forskningsverksamhet vid Stockholms universitet. Beslutet är fattat med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i statliga myndigheters forskningsverksamhet (RA-FS 1999:1)

Rektor har 2014-11-06 beslutat om Regler om gallring och återlämnande av handlingar inom upphandlingsverksamhet vid Stockholms universitet. Beslutet är fattat med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid upphandling (RA-FS 2013:1)

Rektor har 2014-11-06 beslutat om Regler om gallring av handlingar tillkomna inom löne- och personal-administrativ verksamhet vid Stockholms universitet. Beslutet är fattat med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar tillkomna inom löne- och personaladministrativ verksamhet (RA-FS 2006:5)

Rektor har 2014-11-06 beslutat om Regler om gallring av vissa handlingar som inkommit eller upprättats i EU-samarbetet vid Stockholms universitet. Beslutet är fattat med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av vissa handlingar som inkommit eller upprättats i EU-samarbetet hos statliga myndigheter (RA-FS 2000:1)

Rektor har 2014-12-18 beslutat om riktlinjer för bevarande av elektroniska handlingar vid Stockholms universitet. Till riktlinjerna finns även regler för bevarande av elektroniska handlingar vid Stockholms universitet. Reglerna ligger som en bilaga till riktlinjerna och finns i pdf-filen längre ner.

 

Rektor har 2017-12-20 med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och utlån av räkenskaps-information (RA-FS 2015:2) beslutat om hur föreskrifterna ska tillämpas vid Stockholms universitet.

Handläggningsordning

Rektor har 2013-09-12 fattat beslut om Riktlinjer rörande arkivorganisationen och arkivvården vid Stockholms universitet som ersätter rektors beslut 1993-06-17 rörande Föreskrifter för arkivvård vid Stockholms universitet.