Beslut av rektor 2014-11-06 (dnr SU FV-2.6.2-3129-14)

Ansvarig enhet: Avdelningen för arkiv och registratur