Stockholms universitet har en ny språkpolicy, anpassad för att bättre spegla och stötta universitetets nuvarande verksamhet. Styrdokumentet beslutades av rektor och gäller från och med den 25 mars 2021.

Språkpolicyn riktar sig till alla medarbetare och ger vägledning i övergripande språkfrågor genom fyra ställningstaganden om språkanvändning vid universitetet, nämligen: 

  • Stockholms universitet är flerspråkigt
  • Svenska är huvudspråk
  • Klarspråk präglar språkanvändningen 
  • Språkarbetet är en del av verksamhetsplanering och uppföljning

Den nya språkpolicyn är alltså kortfattad och beskriver vad som gäller vid universitetet och varför. Eftersom policyn måste omfatta alla olika typer av språksituationer vid universitetet slår den däremot inte fast detaljregler för språkanvändning vid specifika tillfällen. Istället fortsätter arbetet nu för att på ett överskådligt sätt på webben samla regler och riktlinjer kring språkval inom olika verksamheter vid universitetet.