Styrdokumentet togs fram i en tid när webbpublicering gjordes via enklare system, såsom t ex FrontPage eller direkt via HTML-kodning.

Numera sker publicering via system såsom Sitevision och Polopoly, i vilka redaktörerna med hjälp av mallar får hjälp att skapa webbsidor som följer universitetets visuella identitet och är tillgängliga.

Detta gör att detaljerade instruktioner kring hur man skapar innehåll inte längre behövs. Över tid har det dessutom tagits fram fler styrdokument som till vissa delar innehåller överlappande delar med det nu upphävda styrdokumentet.

Intern och extern kommunikation på internet skiljer sig inte från övrig kommunikation i universitetets kanaler där Stockholms universitet är avsändare.

Nuvarande styrdokument för kommunikation vid universitetet: