Kommunikationspolicyn utgår från universitetets övergripande strategier och gäller lika länge, till och med 2022. Den anger målen för all kommunikation vid Stockholms universitet, hur universitetet kommunicerar samt ansvar och roller i kommunikationsarbetet.

Beskrivande texter

I policyn finns även vägledande formuleringar av hur Stockholms universitet övergripande kan beskrivas vid kommunikation i olika sammanhang, de så kallade profiltexterna, i kort, mellanlång och lång version. Sektionen för kommunikation uppdaterar för närvarande centrala webbar, mallar och övriga enheter där profiltexter förekommer.

Policyn riktar sig till alla medarbetare vid universitetet och huvuddragen är:

Inledning med bland annat vad högskolelagen säger om kommunikation, därefter följer strategier och kärnvärden, mål för kommunikationsarbetet, kommunikation och förtroende, rättsliga ramar, meddelarfriheten, att föra universitetets talan samt ansvar och roller i kommunikationsarbetet. Sist återfinns de ovan nämnda profiltexterna, underlag att anpassa utifrån vilket sammanhang den beskrivande texten ska publiceras i.

Policyn återfinns på Medarbetarwebben under Styrdokument (www.su.se/styrdokument):