Ansvarig enhet: Ledningssekretarietet

Kontaktperson: Jeanette Peterberg

Inledning

Styrdokumentet är till för de anställda på Stockholms universitet som kan boka möten och
arrangemang vid Spökslottet (Schefflerska Palatset). Syftet är att förse de anställda med
information om vilka förhållningsregler som gäller för att nyttja de kulturhistoriskt känsliga
miljöerna.

Förhållningsregler

 • Spökslottets paradvåning kan bokas av anställda på Stockholms universitet för middagar och arrangemang med interna eller externa gäster. För att kunna boka paradvåningen behöver en person från universitetsledningen, dekan eller prefekt/motsvarande delta. Paradvåningen får enbart bokas för arrangemang med tydlig koppling till verksamheten vid Stockholms universitet.
   
 • På grund av den kulturhistoriskt känsliga miljön upplåts inte lokalerna för arrangemang som kräver omfattande utrustning, förändringar eller ombyggnationer. Spökslottets interiör eller exteriör får inte på något sätt förändras. Stor försiktighet ska iakttas för att undvika skador på golv, ytskikt, konst och interiörer.
   
 • Mötesrum kan bokas dagtid under Stockholms universitetets kontorstider måndagfredag kl. 08.00-17.00, ej röda dagar. Paradvåningen kan bokas dagtid och kvällar (fram till 23.00) måndag-fredag (ej röda dagar).
   
 • Vid bokningen uppges en ansvarig kontaktperson som finns tillgänglig i lokalen under hela arrangemanget.
   
 • All förtäring bokas genom Spökslottet som beställer mat och dryck via Stockholms universitets upphandlade leverantörer. I samband med bokningen uppges den institution som ska faktureras.
   
 • På grund av den känsliga miljön är det av säkerhetsskäl och brandfara inte tillåtet av Kammarkollegiet att använda levande ljus, därför används genomgående batteridrivna ljus.
   
 • Vid varje arrangemang i paradvåningen hyrs vakt in. För en grupp med färre än 30 gäster beställs en vakt, för en grupp med fler än 30 gäster beställs två vakter. Denna kostnad direktfaktureras den institution/motsvarande som bokat arrangemanget.