Strategidokument

Strategier för Stockholms universitet är det övergripande dokument som pekar ut färdriktningen för universitetet under perioden 2015-2018. Till strategierna hör en universitetsövergripande åtgärdsplan samt åtgärdsplaner för de två områdena.

Policydokument

För närvarande finns inga styrdokument inom det här området. 

Planer

Universitetsförvaltningen sammanställer en gemensam sammanhållen åtgärdsplan för verksamheten utifrån den universitetsövergripande åtgärdsplanen.

Regler

För närvarande finns inga styrdokument inom det här området. 

Handläggningsordning

För närvarande finns inga styrdokument inom det här området.