Policydokument

Fastställd av rektor den 7 april 2016.Miljöpolicyn är giltig till och med 2020-11-01

Planer

Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2016 – 2017 syftar till att stegvis minska verksamhetens negativa miljöpåverkan och öka dess positiva miljöpåverkan.

Regler

För närvarande finns inga styrdokument inom det här området. 

Handläggningsordning

För närvarande finns inga styrdokument inom det här området. 

Relaterade länkar