Arbetsordning

Universitetsstyrelsen har 2019-09-16 fattat beslut om en reviderad Arbetsordning vid Stockholms universitet (dnr SU FV-1.2.1-2744-19). Den reviderade Arbetsordningen träder ikraft från och med 2019-09-16 och ersätter det tidigare beslutet fattat av universitetsstyrelsen 2019-06-14 (dnr SU FV-1.2.1-1307-19).

Arbetsordning vid Stockholms universitet (fr.o.m. 2019-09-16) (290 Kb)

Arbetsordning vid Stockholms universitet (upphör att gälla 2019-09-15) (213 Kb)

  

Besluts- och delegationsordning

Rektor har 2019-12-19 fattat beslut om en ny Besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet (dnr SU FV 1.2.3-4153-19). Beslutet träder ikraft från och med 2019-12-19 och ersätter tidigare beslut fattat av rektor 2018-01-25 (dnr SU FV-1.1.2-0136-18) samt beslut fattat av förvaltningschefen 2018-01-24 (dnr SU FV-1.1.2-0136-18, dok.nr. 2)

Besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet (fr.o.m. 2019-12-19) (203 Kb)

Besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet (upphör att gälla 2019-12-18) (494 Kb)

 

För delegationsbeslut fattade av Områdesnämnden för humanvetenskap, se hemsida nedan:
Områdesnämnden för humanvetenskap
 

För delegationsbeslut fattade av fakultetsnämnderna, se respektive fakultets hemsida nedan:

Humanistiska fakulteten
Juridiska fakulteten
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Naturvetenskapliga fakulteten