Arbetsordning

Universitetsstyrelsen har 2023-12-01 fattat beslut om en reviderad Arbetsordning vid Stockholms universitet (dnr SU FV-3791-23). Den reviderade Arbetsordningen träder ikraft från och med 2023-12-01 och ersätter det tidigare beslutet fattat av universitetsstyrelsen 2023-02-17 (dnr SU FV-0460-23).

Arbetsordning vid Stockholms universitet (fr.o.m. 23-12-01) (334 Kb)

Arbetsordning vid Stockholms universitet (upphör att gälla 2023-11-30) (333 Kb)

  

Besluts- och delegationsordning

Rektor har 2022-12-08 fattat beslut om en ny Besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet (dnr SU FV-4414-22). Beslutet träder ikraft från och med 2022-12-08 och ersätter tidigare beslut fattat av rektor 2021-12-17 (dnr SU FV-4137-21).

Besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet (fr.o.m. 2022-12-08) (298 Kb)

Besluts och delegationsordning för Stockholms universitet (upphör att gälla 2022-12-07) (485 Kb)

 

För delegationsbeslut fattade av Områdesnämnden för humanvetenskap, se hemsida nedan:
Områdesnämnden för humanvetenskap
 

För delegationsbeslut fattade av fakultetsnämnderna, se respektive fakultets hemsida nedan:

Humanistiska fakulteten
Juridiska fakulteten
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Naturvetenskapliga fakulteten