Arbetsordning

Universitetsstyrelsen har 2019-06-14 fattat beslut om en reviderad Arbetsordning vid Stockholms universitet (dnr SU FV-1.2.1-1307-19). Den reviderade Arbetsordningen träder ikraft från och med 2019-06-14 och ersätter det tidigare beslutet fattat av universitetsstyrelsen 2018-02-16 (dnr SU FV-1.2.1-0385-18).

Arbetsordning vid Stockholms universitet (213 Kb) (fr.o.m. 2019-06-14)

Arbetsordning vid Stockholms universitet (750 Kb) (upphör att gälla 2019-06-13)

  

Besluts- och delegationsordning

Rektor har 2018-01-25 fattat beslut om en ny Besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet (dnr SU FV 1.1.2-0136-18). Beslutet träder ikraft från och med 2018-01-25 och ersätter tidigare beslut fattat av rektor 2016-06-30 (dnr SU FV-1.1.2-2111-16) samt beslut fattat av förvaltningschefen 2017-09-14 (dnr SU FV-1.3.2-2812-17)

Besluts- och delegationsordning 2018-01-25 (pdf) (650 Kb) (träder i kraft 2018-01-25)

Besluts- och delegationsordning 2016-06-30 (pdf) (upphör att gälla 2018-01-24)

 

För delegationsbeslut fattade av Områdesnämnden för humanvetenskap, se hemsida nedan:
Områdesnämnden för humanvetenskap
 

För delegationsbeslut fattade av fakultetsnämnderna, se respektive fakultets hemsida nedan:

Humanistiska fakulteten
Juridiska fakulteten
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Naturvetenskapliga fakulteten