Ansvarig enhet: Ledningssekretariatet

Kontaktperson: Henrik Lindell

(Dokumenten har aktualitetsgranskats 2019).

Universitetsstyrelsen beslutar att fr.o.m. 2016-01-01 ändra namn på Humanistisk-samhällsvetenskapliga området till Humanvetenskapliga området (i engelsk översättning Human Science) och Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap till Områdesnämnden för humanvetenskap (i engelsk översättning (The Board of Human Science).

Förvaltningschefen beslutar att den engelska översättningen av Områdesnämnden för naturvetenskap ska vara Board of Science och dess områdesnämndskansli ska översättas till Office of Science.