Ansvarig enhet: Rättssekretariatet

Kontaktperson: David Palmqvist

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2019 och kommer att revideras under hösten 2019.)

Ingen bör sitta på två stolar

En anställd vid universitetet bör inte upprätthålla beslutsfattande funktioner på flera nivåer samtidigt. Det är t ex inte lämpligt att både vara prefekt/föreståndare eller studierektor och dekan eller prodekan inom samma fakultet.

Valberedning/Valförsamling

En ledamot av en valberedning eller universitetets valförsamling bör ej delta i valberedningen/valförsamlingen om han/hon blir nominerad till ett förtroendeuppdrag. Ledamoten bör i denna situation ställa sin plats till förfogande för någon annan.

Tillsättningsärende

Vid utseende av sakkunnig i tillsättnings- och befordringsärende är det viktigt att beakta jävsfrågan noga. Att en sakkunnig varit medförfattare till en sökandes alster är att betrakta som jäv om detta skett inom de senaste fem åren eller – om längre tid förflutit – medförfattarskapets omfång varit mycket omfattande.