Ansvarig enhet: Personalavdelningen

Kontaktperson: Carl-Axel Holmberg

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2019. Dokumentet kommer att ses över i slutet av 2019 eller i början av 2020 då ny lagstiftning angående pensionsavgång och anställning efter pensionsavgång kommer att träda i kraft.)

Inledning

Pensionsåldern för alla arbetstagare vid Stockholms universitet är 65 år och uppnås vid utgången av kalendermånaden före 65-årsdagen. En arbetstagare har emellertid enligt 32 a § lagen om anställningsskydd (LAS) rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då han eller hon fyller 67 år.

Policy pensionsavgång

Pensionsåldern för alla arbetstagare vid Stockholms universitet är 65 år och uppnås vid utgången av kalendermånaden före 65-årsdagen. En arbetstagare har emellertid enligt 32 a § lagen om anställningsskydd (LAS) rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då han eller hon fyller 67 år.

Anvinsingar pensionsavgång

Inkommer inte arbetstagaren med begäran om entledigande ska arbetsgivaren skriftligen informera arbetstagaren om att anställningen kommer att avslutas när han eller hon fyller 67 år. Enligt 33 § LAS ska beskedet lämnas minst en månad i förväg.

Policy anställning efter pensionsavgång

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan träffa överenskommelse om återanställning efter pensionsavgång. Någon rätt till återanställning finns inte. Verksamhetens behov styr om återanställning ska ske och med vilken omfattning. Anslagsmedel ska inte användas för att finansiera återanställd lärares forskning. Återanställning av lärare för undervisningsuppdrag ska endast ske undantagsvis för att täcka tillfälliga behov.

Anvisningar anställning efter pensionsavgång

Som grund för tidsbegränsning av anställning mellan 65- och 67-års ålder ska 5 § p. 1 LAS (allmän visstidsanställning) användas och efter 67-års ålder 5 § p. 4 LAS. En professor som avgår med ålderspension återanställs med befattningsbenämningen återanställd professor. Arbetstagaren anställs med månadslön. Villkorsavtalet och det lokala kollektivavtalet Villkorsavtal-SU tillämpas. Vid sjukledighet som pågår längre än sjuklöneperioden, utgår dock ingen sjuklön enligt Villkorsavtalet. Arbetstidens fördelning för återanställda lärare bestäms vid överenskommelse om anställning. Dessa särskilda villkor noteras i anställningsbeslutet.