Ansvarig enhet: Personalavdelningen

Kontaktperson: Marie Högström

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2020. Dokumentet kommer att revideras under hösten 2020.)
 

Inledning

Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten så långt det är möjligt använder en energieffektiv informationsteknik som verktyg för att miljöanpassa sin verksamhet. Myndigheten ska i samma syfte även utarbeta en mötes- och resepolicy.

Policy

Tjänsteresa utförs enbart på uppdrag av Stockholms universitet. Tjänsteresan ska vara planerad och företas utifrån det mest effektiva sättet både avseende miljö och kostnad. Resenären ska använda universitets upphandlade resebyråer där också de ramavtalsanslutna flygbolagen finns inlagda, alternativt köpa tågbiljetter inom ramen för det avtal Stockholms universitet har med SJ.

Samtliga former av rabatter i samband med tjänsteresor ska, oavsett hur de benämns, tillfalla universitetet. Det är alltså inte tillåtet för en anställd vid universitet att nyttja rabatter eller bonusar för privat bruk.

Resenären ska överväga resfria möten, dvs. om resan går att ersätta med t.ex. videomöte eller videokonferens.

Miljöhänsyn ska tas vid val av färdmedel. Vid inrikesresor rekommenderas tåg framför flyg vid ressträcka upp till 500 kilometer. Vid taxiresa rekommenderas miljötaxi.

Logikostnader och andra kostnader ska vara skäliga. Resenären bör välja hotell utan pornografiskt TV-utbud. Resenären bör välja ett hotell som bedriver systematiskt miljöarbete.

Ersättning i samband med tjänsteresa utbetalas efter redovisning via reseräkning.

Ansvar

Beslut om tjänsteresa fattas av prefekt eller motsvarande.

Anvisningar

Vid beställning av resa från universitetets upphandlade resebyrå ska alltid en bokningsbekräftelse skickas till en kontaktperson på institutionen (motsv.) för bekräftelse att resenären är anställd vid institutionen och har rätt att göra resebeställning.
 

Relaterade dokument
Se vidare tjänsteresor, interna föreskrifter.