Ansvarig enhet: Personalavdelningen

Kontaktperson: Carl-Axel Holmberg

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2019.) 

Inledning

Rektor beslutar att personer som anställts tills vidare som universitetsadjunkt före den 1 januari 2011 medges rätt att ansöka om befordran till anställning tills vidare som universitetslektor så länge anställningen pågår.

Policy

Rektor beslutar att personer som anställts tills vidare som universitetsadjunkt före den 1 januari 2011 medges rätt att ansöka om befordran till anställning tills vidare som universitetslektor så länge anställningen pågår. Prövningen ska ske med tillämpning av regler i högskoleförordningen (2001:211) i dess lydelse som gäller fram till 2010-12-31 samt Anställningsordning för anställning av lärare (AOSU) beslutad av rektor 2008-04-16, dnr SU 601-1109-08.