Ansvarig enhet: Personalavdelningen

Kontaktperson: Marie Högström

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2019.) 

Policy

Följande nya brytpunkter för uppdragstillägg för prefekter/motsvarande gäller fr.o.m. 2011-08-01:

Tillägg kr/mån Personalkostnader tkr/år
9.000 kr mindre än 20.000 tkr
12.000 kr 20.000–39.999 tkr
15.000 kr 40.000–74.999 tkr
18.000 kr 75.000 tkr eller mer

 

Relaterade dokument

Här hittar finns information om riktlinjer för prefektuppdraget

Här finns ansvisningar för prefektuppdraget och prefektsuppdragstillägget