Ansvarig enhet: Fastighetsavdelningen

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2019 och i de fall det hänvisas till Tekniska avdelningen i detta beslut så gäller detta numera Fastighetsavdelningen.)