Rektor 2018-03-28 SU FV-6.1.1-0131-18

Ansvarig enhet: Studentavdelningen, Avdelningen för planering och ledningsstöd

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2019)

Handläggningsordningen vänder sig till institutioner som avser att inleda utbildningssamarbeten eller forskningssamarbeten som inkluderar utbildningssamarbeten, där avsikten är att utbildningen ska leda till gemensam, dubbel eller multipel examen. Dokumentet beskriver de olika stegen i beredningen av ärendet, vilken (eller vilka) förvaltningsavdelning/ar som är inblandade och vilken instans som beslutar i ärendet.