Ansvarig enhet: Planeringssekretariatet
Kontaktperson: Katharina Soffronow
(Dokumenet har aktualitetsgranskats 2019 och kommer att revideras under hösten 2019.)

Beslut om principer för avgiftsnivåer vid Stockholms universitet (pdf)