Ansvarig enhet: Studentavdelningen

Kontaktperson: Anna Malmborg Lewis, Johanna Boynton

Styrdokumentet omfattar de nationella och lokala reglerna för tillgodoräknande inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Dokumentet beskriver även de olika stegen i handläggningen och riktar sig till såväl studenter som anställda vid universitetet.