Ansvarig enhet: Ledningssekretariatet

Kontaktperson: Tove Holmqvist

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2020 och kommer att revideras under året)

Riktlinjer för samarbete mellan Stockholms universitet och högskola utan eget vetenskapsområde i forskarutbildningen.

Riktlinjer för samarbete mellan Stockholms universitet och högskola utan eget vetenskapsområde i forskarutbildningen (55 Kb) (pdf)