Ansvarig enhet: Rättssekretariatet

2.1.2.1 Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet (69 Kb)

2.1.2.2 Riktlinjer för utbytesstipendier för gästforskare (pdf) (37 Kb)

2.1.2.3 Föreskrifter för stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter (88 Kb)