Ansvarig enhet: Rättssekretariatet

(Dokumenten har aktualitetsgranskats 2019 och kommer att revideras under hösten 2019.)

2.1.2.1 Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet (69 Kb)

2.1.2.2 Riktlinjer för utbytesstipendier för gästforskare (pdf) (37 Kb)

2.1.2.3 Föreskrifter för stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter (88 Kb)