Ansvarit enhet: Studentavdelningen

Kontaktperson: Mia Svanqvist

Studentavdelningen Dnr SU FV-4.2.10-3907-17

Revidering av beslut om ny utformning av examensbevis på forskarnivå 2018-01-16 (228 Kb)

Beslut om ny utformning av examensbevis på forskarnivå 2017-11-29 (317 Kb)