Kvalitetsarbete

Forskningen vid Stockholms universitet kvalitetssäkras genom såväl vetenskapssamfundets inneboende processer som genom interna strategier och åtgärdsplaner, arbetssätt, rutiner, regelverk och stödfunktioner.

Kvalitetssystemet för utbildning är utarbetad i dialog mellan universitetets ledning, de två vetenskapsområdena och studentkåren. Arbetet har strävat efter att skapa ett enhetligt system för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning. Arbetet med utvecklingen av kvalitetssystemet leds av Rektors beredning för utbildningsutvärdering och system för kvalitetssäkring (Rebus).

Klicka på kortadresserna nedan och läs mer om universitetets kvalitetsarbete, både på interna och externa webbplatsen.

Miljöarbete och miljörådet

Stockholms universitet arbetar aktivt med att försöka minska sin egen miljöpåverkan enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Universitetets miljöarbete flyttade in på webbplatserna för medarbetare respektive för staff, i slutet av september. Det innebär att medarbetare vid Stockholms universitet har två färre webbplatser att leta information på.

Klicka på kortadresserna nedan för råd, stöd- och serviceinformation samt se vilka som arbetar i universitetets miljöteam.

Miljörådet ansvarar för att bygga upp, upprätthålla och dokumentera Stockholms universitets miljöledningssystem. Miljörådet ansvarar också för att rapportera om det systematiska miljöarbetets prestanda och föreslå förbättringar till universitetets ledning. Ordförande är, sedan februari 2020, professor Magnus Breitholtz, prefekt vid Institutionen för miljövetenskap.