Organisation & styrning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Organisation & styrning
Södra huset i Frescati, sommar. Foto: Eva Dalin

Södra huset i Frescati.

Organisation och styrning

Stockholms universitet - en arbetsplats och en myndighet. På denna ingång finns stöd- och styrinformation om universitetets miljö- och hållbarhetsarbete, om universitetets kvalitetsarbete, från Rektors kansli, samt övergripande information från universitetets ledning.

Universitetets ledning

Rektor
Astrid Söderbergh Widding

Prorektor
Clas Hättestrand

Vicerektorer
Yvonne Svanström
Elisabeth Wåghäll Nivre
Henrik Cederquist

Universitetsdirektör
Åsa Borin

Kontakt

Rektors kansli

Rättssekretariatet

Fråga juristen

Ledningssekretariatet

E-post: organisation@su.se